Oferta

PROJEKTY KONCEPCYJNE

Na podstawie informacji zebranych w trakcie pierwszych spotkań z inwestorem znając jego potrzeby i oczekiwania tworzymy wstępny zarys idei projektu. Na tym etapie przygotowujemy propozycję usytuowania budynku/budynków na działce, rzuty i pierwsze propozycje elewacji. Przygotowujemy też wizualizacje, które pozwalają naszym klientom poznać naszą koncepcję projektu. Wstępne propozycje stanowią one punkt wyjścia w dalszych pracach nad projektem. Pozwalają nam przekonać się, na ile nasze pomysły są zbieżne z pomysłami klienta.

PROJEKTY BUDOWLANE

Zgodnie z przepisami budowa nowego obiektu wymaga uzyskania stosownych pozwoleń na realizację inwestycji. Projekt budowlany to dokumentacja przedstawiana w odpowiednich urzędach wydających te pozwolenia. Projekt ten jest bardziej szczegółowy niż projekt koncepcyjny. Rozwiązania projektowe przedstawione są w formie opisowej, a rysunki zawierają niezbędne informacje. Znajdują się tu m.in. przekroje budynku, rzuty elewacji i poszczególnych kondygnacji. W projekcie budowlanym zawarta jest także dokumentacja, która poświadcza zapewnienie dostępu do mediów, w razie konieczności jest również uzupełniona o specyfikację geologiczno-inżynierską terenu inwestycji.

PROJEKTY WYKONAWCZE

Najbardziej rozbudowaną i uszczegółowioną wersją projektu jest projekt budowlano-wykonawczy. Posiada opis zastosowanych systemów i materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji inwestycji budowlanej. Określa on szczegółowo sposób wykonania poszczególnych elementów i instalacji. Umożliwia kontrolę jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów.

ARANŻACJA WNĘTRZ

Rozpoczęcie prac nad projektem wnętrz poprzedza spotkanie, w trakcie którego, przy kawie, bez pośpiechu, poznajemy naszego klienta i jego potrzeby. Jest to kluczowy moment przygotowań do współpracy. Ważne jest, aby potrzeby i marzenia klienta znalazły jak najlepsze rozwiązania we wnętrzach, w których będzie mieszkać czy pracować. Nasze projekty są starannie przygotowane zarówno pod względem planowania klimatu, estetyki, jak i ergonomii każdego pomieszczenia.

підживка для орхідей