PROJEKTY BUDOWLANE

Projekt budowlany to najbardziej istotny etap w projektowaniu inwestycji. Bezbłędne opracowanie ma kluczowe znaczenie dla sprawnego przebiegu prac budowlanych oraz pozyskania pozwolenia na budowę. W skład dokumentacji projektu budowlanego wchodzą:

  • projekt zagospodarowania terenu
  • projekt architektoniczny
  • projekt konstrukcji
  • projekt instalacji elektrycznej
  • projekt instalacji sanitarnej
  • projekt instalacji przeciwpożarowych
  • instalacje teletechniczne i nisko-prądowe – telefony, IT, itp
  • inne dokumenty i uzgodnienia konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę