wielorodzianna-rokom
ROKOM
ROKOM
ROKOM

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY KAMIENNA GÓRA


INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową. Inwestycja zlokalizowana będzie w Kamiennej Górze przy zbiegu ulic Marii Curie-Skłodowskiej i ul. Słonecznej.

FORMA BUDYNKU

Budynek zaprojektowano zgodnie z zasadą „dobrego sąsiedztwa”, ponieważ odwołuje się do otoczenia. W projekcie założono, że elewacja budynku od strony ul. Skłodowskiej kontynuowała będzie pierzeję istniejącej zabudowy. Płaski dach oraz elementy wykończenia (klinkierowy cokół) nawiązują do budynków znajdujących się w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Ideą projektu była aktywizacja otoczenia, w którym budynek powstanie, realizowanie w ramach tzw „ochrony aktywnej”, polegającej na polepszeniu atrakcyjności przestrzeni miejskiej. Stworzone pomiędzy projektowanym budynkiem a budynkami istniejącymi, wnętrza urbanistyczne w postaci pasażu przyczynić się mają również do zwiększenia bezpieczeństwa na tym terenie, poprzez eliminację miejsc podlegających stopniowej degradacji a przez to niechętnie uczęszczanych i nienadzorowanych.

PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Na pierwszej kondygnacji budynku znajdować się będą jedynie lokale użytkowe przeznaczone pod działalność handlową. Na dwóch pozostałych kondygnacjach znajdować się będą lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe przeznaczone na prowadzenie działalności o charakterze biurowym. Lokale mieszkalne będą wielopokojowe oraz jednopokojowe, przeznaczone do zamieszkania przez rodziny o różnych modelach. Łącznie na wszystkich kondygnacjach znajdować się będzie 6 lokali użytkowych i 10 lokali mieszkalnych. Oprócz tego w budynku znajdować się będzie klatka schodowa, korytarze oraz inne niezbędne pomieszczenia pomocnicze.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projekt: 2016
Realizacja: 2017-1018
Autor: arch. Daniel Wilk
Inwestor: Prywatny
Powierzchnia zabudowy: 344 m²
Powierzchnia całkowita: 996 m2
Kubatura brutto 3685,83 m³