BRO-01
BRO-02
BRO-03
BRO-04
BRO-05
BRO-06
BRO-07
BRO-08
BRO-09
BRO-10
BRO-W01
BRO-W02
BRO-W03
BRO-W04
BRO-W05

BROWAR MIEDZIANKA


INFORMACJE OGÓLNE

Tematem opracowania jest projekt obiektu budowlanego o funkcji usługowej z przeznaczeniem na cele turystyczne (infrastruktura gastronomiczna, noclegowa, mini browar).

Działka, na której budynek browaru położona jest w zachodniej części wsi Miedzianka, na północno – zachodnim stoku wzgórza Miedziana Góra.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją znajduje się luźna zabudowa wiejska, na którą składają się głównie budynki mieszkalne, gospodarcze i magazynowe.

FORMA BUDYNKU

Działka, na której powstał projektowany budynek, jest stosunkowo niewielka, dodatkowo ukształtowana na planie trójkąta. Podczas prac projektowych musieliśmy więc wykorzystać wszystkie nieliczne walory jakie posiadała. Niewątpliwie jednym plusów tej działki było nachylenie terenu w kierunku zachodnim i otwarcie się na panoramę gór Sokolich.

Budynek można podzielić na dwie części. Główna, usytuowana w osi północ-południe, mieści salĘ restauracyjną wraz z browarem. Część ta posiada zwartą formę, krytą dwuspadowym dachem, bez okapów. Prostopadle wychodzi z niego biała prostopadłościenna bryła, w której zlokalizowane są pokoje gościnne.

Mimo, że po historycznym browarze w Miedziance zachowały się jeszcze ceglane fragmenty budynku, projektowany przez nas browar nie nawiązuje do budowli z tamtego okresu. Działka jest w innym miejscu, niezabudowana. Nie było na niej żadnej ceglanej piwniczki, do której można się byłoby nawiązać, którą można było zaadaptować. Pomimo zastosowania na elewacji tradycyjnego deskowania, jest to więc budynek o współczesnej formie.

PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Budynek składa się z dwóch, usytuowanych względem siebie prostopadle brył. Każda z nich posiada dwie kondygnacje nadziemne.

Funkcjonalnie obiekt został podzielony na dwie części:

Główna bryła mieści salę restauracyjną, warzelnię oraz zaplecze techniczne i kuchenne.

W drugiej części znajdują się pokoje gościnne z przeznaczeniem pod wynajem.

Od strony zachodniej zlokalizowano tarasy – odrębnie dla części restauracyjnej i dla części turystycznej.

Warzelniaw mini browarze została wyeksponowana i umieszczona na antresoli sali restauracyjnej. Zacieranie i gotowanie brzeczki będzie prowadzone na oczach klientów. Goście przebywający w restauracji będą mogli, oprócz konsumpcji, przyjrzeć się cyklowi produkcji piwa. Fermentacja i leżakowanie piwa odbywać się będzie w części technicznej.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Lokalizacja: Miedzianka
Projekt 2012
Realizacja 2013-2015
Autorzy: arch. Piotr Wyrostek, arch. Daniel Wilk, arch. Aldona Stanek,
Inwestor: Prywatny
Powierzchnia zabudowy –
365,09 m2
Powierzchnia całkowita – 609,20 m2